ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ | Απλές κατασκευές

Επιγραφές εκτυπωμένου μουσαμά ή αλουμινίου – bond, με εσωτερικό μεταλλικό πλαίσιο.